,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Chanakya tantram"/> Chanakya tantram
చాణక్యతంత్రం

Chanakya tantram

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.65


- +   

Publisher:  Emescobooks


--

About This Book


ఈ కాలంలో ఒక మనిషిగా నెగ్గుకు రావటం ఒక యుద్ధం. అందునా ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మనుగడ కోసం కొన్ని యుద్ధతంత్రాల అవసరం ఉంది. ఇటు వ్యక్తిగతంగా అటు వృత్తిపరంగా నిరంతరం, తనని తాను రక్షించుకుంటూ, తన విలువలను తాకట్టు పెట్టకుండా, తలపెట్టిన లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా పూర్తిచేయడానికి ఈ పుస్తకంలో అనేక తంత్రాలున్నాయి. ఈ తంత్రాలను చాణక్యుడు క్రీస్తుపూర్వమే ప్రపంచానికి అందజేశాడు. చాణక్యనీతి, అర్థశాస్త్రంలోని ముఖ్యమైన తంత్రాలను ఇక్కడ అందించడం జరిగింది.

Books By This Author

Book Details


Titleచాణక్యతంత్రం
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 98
ISBN978-93-86763-54-9
Book IdEBR001
Pages 152
Release Date04-Jan-2018

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015