అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
హస్తరేఖాకోశము

Hastha Rekhaa Kosam

సేనాపతి దత్తాచార్య

Senapathi Dathacharya


M.R.P: రూ.500

Price: రూ.450


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


హస్తశాస్త్రము జ్యోతిష శాస్త్రానికి సహకార-సోదర శాస్త్రం. జ్యోతిషం వేదాల లోని షడంగములలో ఒకటి. ఈ శాస్త్రమే అన్ని శాస్త్రాలకు మూలాధారం కూడ. సాముద్రికం జాతక శాస్త్రం కంటే కూడా సరళమైనది, సరసమైనది మరియు సులభ గ్రాహ్యమైనది. జ్యోతిషంలో జనన ఘడియలు సరిగా లభ్యమైతేనే సరియైన ఫలితాలు చెప్పగలుగుతారు. కాని సాముద్రికంలో రేఖల ఆధారంగా అన్ని చెప్పవచ్చు.

Books By This Author

Book Details


Titleహస్తరేఖాకోశము
Writerసేనాపతి దత్తాచార్య
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN
Book IdEBF004
Pages 632
Release Date04-Jan-2006

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37614
8396