మీరు సమాజం నుంచి ఏమి నేర్చుకోవాలి

Meeru Samajamnunchi Eminerchukovali

‌వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

Vadrevu Chinaveerabhadruduరూ. 150


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


సమాజమూ నువ్వూ వేరు వేరు కాదని తెలుసుకోవడంతో నీ చదువుకి సార్థకత లభించిందని చెప్పవచ్చు.
ఎదుటి మనిషి తీరుని బట్టి నువ్వు సమాజాన్ని ఊహిస్తే, ఎదుటి మనిషి నీ తీరునిబట్టి సమాజాన్ని అంచనా వేస్తుంటాడు. ఒకరికి ఒకరు చోటు ఇవ్వగలిగితే ప్రపంచం ఇరుగ్గా ఉండకుండా ఇద్దరికీ విశాలంగా అనిపిస్తుంది.

Books By This Author

Book Details


Titleమీరు సమాజం నుంచి ఏమి నేర్చుకోవాలి
Writer‌వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు
Categoryఇతరములు
Stock Not Available
ISBN978-93-86327-08-6
Book IdEBE020
Pages 18
Release Date01-Mar-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015