,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Magic of Mahatma"/> Magic of Mahatma
మ్యాజిక్ ఆఫ్ మహాత్మా

Magic of Mahatma

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.60

Price: రూ.50


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt Ltd.


--

About This Book


మహాత్ముడి చరిత్రను ఒక సైకాలజీ కోణంలో ఒక మేనేజిమెంటు కోణంలో రాయటానికి ఒక బలమైన కారణం ఉంది. గాంధీజీ బాల్యంలో బుద్ధిమంతుడేమీ కాదు. అల్లరి కొంచెం ఎక్కువే, అయితే ఇంట్లో కాదు, బయటే. ఇంట్లో విధించే కట్టుబాట్లను హేళన చేసేవాడు. కొన్ని సందర్భాలలో తిరగబడేవాడు.ఒకప్పుడు యవ్వనంలో చేసిన పొరపాట్లను దిద్దుకుని, ఒక అద్భుత మూర్తిగా తనని తాను రూపుదిద్దుకోగలిగాడు కాబట్టే ఆయన మహాత్ముడయ్యాడు. ఆ గాంధీజీ ఆత్మకథలో ఎన్నో అనుభవాలు, తీయటి, చేదు జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి.

Books By This Author

Book Details


Titleమ్యాజిక్ ఆఫ్ మహాత్మా
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN978-93-86327-28-4
Book IdEBQ001
Pages 136
Release Date01-Jan-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015