కథా వారధి

KathaA Vaaradhi

నిఖిలేశ్వర్

Nikhileshwar


M.R.P: రూ.60

Price: రూ.50


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt Ltd.


కథా వారధి (అనువాద కథలు)
KathaA Vaaradhi  (Stories translated from various Languages)

About This Book


ప్రపంచ సాహిత్యంలో మన తెలుగు కథ - కవిత సమదీటుగా నిలిచిపోయిన ప్రక్రియలు. ఆధునిక కథాశిల్ప
సంవిధానం ఆయా ప్రపంచభాషలనుంచి అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత వైవిధ్యం సాధ్యమైంది. ఇతర భాషల
కథా అద్భుతాలను తెలుసుకోవడానికి అనువాదాలే ఆధారమైనాయి.

Books By This Author

Book Details


Titleకథా వారధి
Writerనిఖిలేశ్వర్
Categoryఅనువాదాలు
Stock 99
ISBN978-93-86212-37-5
Book IdEBP071
Pages 104
Release Date02-Oct-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015