జీవన వాహిని

Jeevana Vahini

డా. అక్కిరాజు రమాపతిరావు

Dr. Akkiraju Ramapati Rao


M.R.P: రూ.175

Price: రూ.150


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


జీవన వాహిని (స్వీయ జీవిత సమీక్ష)
ఊళ్ళో సామాన్య కుటుంబాలు, సన్నకారు, పెద్దకారు రైతులు, తమ సమస్యలు కరణం గారితో చెప్పుకోవటానికి వచ్చేవాళ్ళు. ఎంతోసావధానంగా, సహనంతో, సానుభూతితో వారి వాదనలు వినేవాడు మా మామయ్య. వ్యాజ్య బుద్ధిని (లిటిగేషన్‌) ఏమీ ప్రోత్సహించేవాడు కాదు. సంసారాలలో భార్యా భర్తల కీచులాటలు, తగవులు కూడా వాళ్ళు చెప్పుకోవటానికి వచ్చేవాళ్ళు. అవన్నీ సొంత విషయాలుగా వినేవాడు. అందరిపట్లా ప్రీతితో సర్ది చెప్పేవాడు. సర్దుబాట్లు చేసేవాడు. కాబట్టి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఆయన్ను అభిమానించేవారు

Books By This Author

Book Details


Titleజీవన వాహిని
Writerడా. అక్కిరాజు రమాపతిరావు
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN978-93-85231-53-7
Book IdEBO031
Pages 400
Release Date29-Jan-2015

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4416