నిశాంత

Nishantha

‌యద్దనపూడి సులోచనారాణి

Yaddanapoodi Sulochanarani


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


మనిషికి ఇప్పుడు కావల్సింది ఆమె శరీరం కాదు,ఆమె మేధస్సు! ఆమె మేధస్సు కూడా తనకి తోడైత ఇద్దరూ కలిసి, ఈ సృష్టిమీద ఇంకా సునాయసంగా, ఇంకా ధైర్యంగా యుద్ధం సాగించవచ్చు. మనిషి ఎంత సేపూ ఆమె కళ్ళకి,మనస్సుకి,’రొమాన్స్’అనే బురఖావేసి యీ ప్రపంచాని్న పూర్తిగా అధ్యయనం చేయనీయకుండా పక్కదోవ పట్టిస్తున్నాడు.

నిశా!నీకు తెలుసు కదా!

మేధస్సుకి స్త్రీపురుషబేధం లేదు.

Books By This Author

Book Details


Titleనిశాంత
Writer‌యద్దనపూడి సులోచనారాణి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN978-93-85829-59-8
Book IdEBZ058
Pages 240
Release Date30-Jan-2000

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
35217
1754