అగ్నిపూలు

Agnipoolu

‌యద్దనపూడి సులోచనారాణి

Yaddanapoodi Sulochanarani


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


”నువ్వు సంసార జీవితానికి పనికి రావు.వాడిని కూడా ఆ సుఖానికి దూరంగా ఉండమనటం న్యాయం కాదు!””నేను-నేను ఆమాట ఎప్పుడూ అనలేదు అత్తయ్యా!” రుక్మిణి కంఠం కంపిస్తున్నట్టుగా,నూతిలోనుంచి మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఉంది.”నువ్వువాడితో అనటం లేదు.నిజమే! కానీ చేస్తున్న పని అదేగా. వాడంతట వాడు ఏ నిర్ణయం తీసుకోడు.నిన్ను అన్యాయం చేస్తానేమో అనే శంక వాడిని పీడుస్తుంది.ఎన్నాళ్ళని వాడిని వుండమంటావు?”రుక్మిణి నోట మాట రానట్టు వూరుకుంది.”వాడు నీమీద ప్రేమాభినాలతో ఇన్నాళ్ళు వూరుకున్నాడు.ఇంకే మగాడిలా వూరుకుంటాడు చెప్పు?నీ సుఖం కోసం,శాంతికోసం వాడు యెంత తాపత్రయపడుతున్నాడో, నువ్వుకూడా వాడి సుఖంకోసం రవంత ఏదయినా చెయ్యాలి.”

“నేనేం చెయ్యనత్తయ్యా?”

“వాడిని రెండో పెళ్ళి చేసుకోమను.”

రుక్మణి ప్రాణాలెగిరిపోయే దానిలా చూడసాగింది.

Books By This Author

Book Details


Titleఅగ్నిపూలు
Writer‌యద్దనపూడి సులోచనారాణి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN978-93-88492-49-2
Book IdEBZ035
Pages 216
Release Date11-Jan-2000

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36357
4935