కొండ వేంకటప్పయ్య పంతులు

Konda Venkatappaiah Panthulu

కొండ వేంకటప్పయ్య పంతులు

Kondavenkatappaih Panthulu


M.R.P: రూ.150

Price: రూ.135


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


కొండ వేంకటప్పయ్య పంతులు (స్వీయచరిత్ర)

ఫిబ్రవరి 2, 1866 న జన్మించిన కొండ వేంకటప్పయ్యగారు భారత స్వాతంత్య్ర సంగ్రామచరిత్రలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశ జాతీయోద్యమంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు. దేశభక్త బిరుదును పొందారు. వారి జన్మకాలం నుండి 1932 వరకు వారి ఆత్మకథ ఇది. ఆనాటి జాతీయోద్యమ చరిత్ర నేపథ్యంగా కలిగిన ఈ ఆత్మకథను ఒకవిధంగా జాతీయోద్యమ గాథగానే భావించాలి. దేశభక్త జీవితానికీ, దేశ చరిత్రకూ అభేదమే. వేంకటప్పయ్య పంతులుగారు 1948 ఆగస్టు 15 న స్వర్గవాసి అయ్యారు.

Books By This Author

Book Details


Titleకొండ వేంకటప్పయ్య పంతులు
Writerకొండ వేంకటప్పయ్య పంతులు
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN978-93-83652-46-4
Book IdEBM021
Pages 288
Release Date17-Jan-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4411