గణిత విశారద

Ganitha Visaradha

అవసరాల రామకృష్ణారావు

Avasarala Ramakrishnaraoరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


‘మనస్సు వేగం మనిషికి తెలుసా?’

‘గుడ్డు రహస్యం కోడికి తెలుసా?’ అనే జంట ప్రశ్న సంధించాడు.

‘నక్షత్రాలెన్నో తమరెరుగుదురా!’.

ఈ ప్రశ్నల జవాబులు మీకు తెలుసా?

Books By This Author

Book Details


Titleగణిత విశారద
Writerఅవసరాల రామకృష్ణారావు
Categoryఇతరములు
Stock Not Available
ISBN978-93-86327-56-7
Book IdEBN022
Pages --
Release Date15-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015