అంగ్రేజీ యమ ఈజీ

Angreji Yama Easy

అవసరాల రామకృష్ణారావు

Avasarala Ramakrishnarao


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.65


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


'సాహిత్యవేత్తగా సుప్రసిద్ధులైన శ్రీ అవసరాల రామకృష్ణారావు ఒరిస్సాంధ్రా ప్రొఫెసరుగా చక్కటి తెలుగులో ఎన్నో పంటలు పండించారు. గణిత శాస్త్రంలో మాథమాట్సిూ, మస్కాలజీలో పాలిట్సిూ, ట్సూే-డూప్లిట్సూే, అయిదు రకాల ఆత్మహత్యలూ బాపూ నేనూ అన్నిటిలో జలకాలాడి ఆనందించాం. మీరూ తనివితీరా తడిసి ముగ్ధులయి పొండి’ అంటారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ.

Books By This Author

Book Details


Titleఅంగ్రేజీ యమ ఈజీ
Writerఅవసరాల రామకృష్ణారావు
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN--
Book IdEBK006
Pages 208
Release Date05-Jan-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015