అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
నా దేశ యువజనులారా

Nadesha Yuvajanulara

ఎ. పి. జె. అబ్దుల్‌ కలాం

Dr A P J Abdul Kalam


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


---

About This Book


(ఎ.పి.జె. అబ్దుల్‌ కలాం ‘ఇగ్నైటెడ్‌ మైండ్స్‌’)

తెలుగు అనువాదం : వాడ్రేవు చిన వీరభద్రుడు

నా ప్రజలు తాము ఏది కలగంటున్నారో దాన్ని సాధించగలరని వాళ్ళకి చెప్పబోవడం కన్నా మహత్తరమైన కార్యక్రమం నా ముందు మరేది ఉండగలదు? నూరుకోట్ల జాతి జనులు విదేశాలకు ముడి సరుకుల్నీ, చౌక ధరలకు కూలివాళ్ళనీ అమ్ముకుంటూ ఉండిపోగూడదనీ, ఇతర జాతులు తయారుచేసిన సరుకులకు మనం అంగడిగా మారి పోకూడదనీ కోరుకుంటూ రాసిన పుస్తకం ఇది.

Books By This Author

Book Details


Titleనా దేశ యువజనులారా
Writerఎ. పి. జె. అబ్దుల్‌ కలాం
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN978-93-80409-73-3
Book IdEBC011
Pages 176
Release Date03-Jan-2003

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37660
8519