,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Nayakatva Lakshanam"/> Nayakatva Lakshanam
నాయకత్వ లక్షణం విజయానికి తొలిమెట్టు

Nayakatva Lakshanam

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">రూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


”పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయా” అన్నట్లుగా నాయకుల్లో నిజమైన నాయకులు వేరే ఉంటారు. ఇక్కడ నాయకుడంటే కేవలం రాజకీయ నాయకుడేకాదు. ఒక కుటుంబపెద్ద, ఒక కంపెనీ యజమాని, ఒకపార్టీ లేదా సంస్థ అధ్యక్షుడు.  ”నాయకత్వలక్షణాలు జన్మతః సంక్రమించవు. అవి సాధనతోనే సంపాదించవచ్చు” అని ఋజువు చేశారు సైకాలజిస్టులు.

Books By This Author

Book Details


Titleనాయకత్వ లక్షణం విజయానికి తొలిమెట్టు
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 99
ISBN--
Book IdEBB012
Pages 80
Release Date12-Jan-2002

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015