,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Turning Point"/> Turning Point
టర్నింగ్‌ పాయింట్‌

Turning Point

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


తనపై విసిరిన రాళ్ళకింద పడి నలిగి చచ్చేవాడు పిరికివాడు. ఆ రాళ్ళతో దుర్గం నిర్మించుకుని పైకి వచ్చేవాడు విజయుడు. విమర్శలకు కృంగక, సమస్యలకు లొంగక అనుకున్న లక్ష్యం వైపు దూసుకు పోవాలనుకునే వారి కోసమే ఈ పుస్తకం.

Books By This Author

Book Details


Titleటర్నింగ్‌ పాయింట్‌
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN978-93-88492-61-4
Book IdEBF016
Pages 168
Release Date13-Jan-2006

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015