,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Good Student"/> Good Student
గుడ్ స్టూడెంట్

Good Student

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.65


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఈ రోజు సమయాన్ని రేపటికి దాచుకోలేం. అది సక్రమంగా ఖర్చుపెడితే లాభం లేదా అంతా నష్టమే.విద్యార్థులు తమ సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో చెప్పడమే ఈ పుస్తకం ఉద్ధేశ్యం. పరీక్షలంటే భయం పోగట్టడానికి, ప్రణాళికాబద్ధంగా చదువుకోడానికి, చదువుతోపాటు విద్యార్థులు ఏ విషయాలు నేర్చుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి ఈ పుస్తకం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది.

Books By This Author

Book Details


Titleగుడ్ స్టూడెంట్
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 99
ISBN978-93-86327-74-1
Book IdEBH010
Pages 180
Release Date09-Jan-2008

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015