,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Kastapadi Panicheyoddu-Istapadi Panicheyandi"/> Kastapadi Panicheyoddu-Istapadi Panicheyandi
కష్టపడి పనిచెయ్యొద్దు – ఇష్టపడి పని చెయ్యండి

Kastapadi Panicheyoddu-Istapadi Panicheyandi

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.70

Price: రూ.65


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఇవి రోజూ మనం వినే మాటలు. మనం అనుకునే మాటలు. విన్నవాళ్ళందరికీ అర్థవంతంగా అనిపిస్తాయి. ఎదుటివాడు తన మనసులోని మాట చెప్పినట్లనిపిస్తుంది. ఎందుకలా? కొందరిని చూస్తూంటాం. మధ్యాహ్నానికల్లా తోటకూర కాడల్లా వడలిపోయి సాయంత్రం 5 ఎప్పుడవుతుందా? అని ఎదురుచూస్తుంటారు. ఆ తరువాతయినా ఆనందంగా వుంటారా అంటే అదీ ఉండదు. ఇంటికి వెళ్ళాక ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే పొద్దున్నుంచీ తెగ కష్టపడి వస్తే ఏమిటీగోల అని విసుక్కుంటారు. దీనికంతటికీ కారణం ఏమిటి?

Books By This Author

Book Details


Titleకష్టపడి పనిచెయ్యొద్దు – ఇష్టపడి పని చెయ్యండి
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN
Book IdEBB017
Pages 160
Release Date17-Jan-2002

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015