,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Bangarubata-Sahithivethalu"/> Bangarubata-Sahithivethalu
బంగారు బాట (సాహిత్యవేత్తలు)

Bangarubata-Sahithivethalu

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">రూ. 35


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


బంగారు బాట (ఆరు పుస్తకాల సెట్టు)    రూ.210/-
1. శాస్త్రవేత్తలు, 2. స్ఫూర్తిప్రదాతలు, 3. కళాకారులు, 4. సాహిత్యవేత్తలు, 5. సమాజసేవకులు, 6. జాతినేతలు

About This Book


     ఈ సమాజ సౌధం ఎన్నోఏళ్ళుగా ఎందరో మేధావులు తమ ఆలోచనలనే ఇటుకలతో నిర్మించారు. ఒక ఆలోచనను ముందుకు తీసుకు వెళ్ళడానికి వారి జీవితాన్నే అంకితం చేశారు. అలాంటి వాళ్ళల్లో కవులు, కళాకారులు, శాస్త్రవేత్తలు, సమాజసేవకులు, సాహిత్యవేత్తలు, చరిత్రకారులు వేలాదిగా ఉన్నారు. ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న ఈ జీవితం మనకు వారందించిన వరప్రసాదం.

Books By This Author

Book Details


Titleబంగారు బాట (సాహిత్యవేత్తలు)
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-86212-44-3
Book IdEBB004
Pages 88
Release Date04-Jan-2002

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015