,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Velugu Baata (SET)"/> Velugu Baata (SET)
వెలుగుబాట (సెట్)

Velugu Baata (SET)

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">రూ. 240


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


“ఎందరోమహానుభావులు అందరికి వందనములు” అని ఒక వాగ్గేయకారుని వాక్కు.  వారందరికి ఒక వందనం పెట్టేసి ఊరకుంటే సరిపోతుందా? వాళ్ళు ఆ స్థాయిరావటానికి  చేసిన కృషి, దాని వెనకాల ఉన్న కష్టనష్టాలు తెలుసుకోవద్దా? వారి జీవితాలను ఫణంగా పెట్టి మన జీవితాలలో వెలుగులు పంచిన ప్రముఖుల జీవిత చరిత్రలను మృదుమధురంగా అందించిన పుస్తకాలే వెలుగుబాట. ఈ సిరీస్ లో వెలువడిన మొత్తం 8 పుస్తకాల సెట్టును 240 రూపాయలకే మీ ఎమెస్కో అందిస్తుంది. అవి చదివి, వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మీ జీవితాలలో వెలుగులు నింపుకొండి. తరువాత తరాలకు ఆదర్శంగా మారండి.

Books By This Author

Book Details


Titleవెలుగుబాట (సెట్)
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
CategoryChildren Books
Stock Not Available
ISBN--
Book IdEBE027
Pages 32 x 8 = 256
Release Date23-Jan-2005

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015