అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Amruthanga Maya

Amruthanga Maya

Tham Ramakrishna

Tham Ramakrishna


M.R.P: రూ.150

Price: రూ.135


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd.


The word tala. To a sculptor tala means "one measure". To a musician or a dancer it refers to "one beat". This is the essence of aesthetics (PP 38, Hindu Temples in North America - A Celebration of Life, Magalingam Kolapen, Hindu University of America, 2002).

About This Book


-

Books By This Author

Book Details


TitleAmruthanga Maya
WriterTham Ramakrishna
CategoryEnglish Books
Stock 100
ISBN978-93-91517-00-7
Book IdEBU015
Pages 200
Release Date15-Sep-2021

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37613
8394