శ్రీ కృష్ణాయణం

Sri Krishnaayanam

డా.వెన్నెలకంటి ప్రకాశం

Dr. Vennelakanti Prakasham


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


‘‘ఈ (గోవర్ధన) పర్వతోద్ధరణ నిజానికి జనోద్ధరణ జ్ఞానోద్ధరణ
దేవతాశృంఖలాల నుండి విముక్తి
జ్ఞాన కంకణాల పట్ల అనురక్తి
బలరామ కృష్ణులు పాడి పంటలకిచ్చిన విలువ సమాజానికి చక్కటి మలుపు’’
ఈ వాక్యాలే ఈ కావ్యసారం. శ్రీకృష్ణుని అవతారానికి నిజమైన వ్యాఖ్యానం.

Books By This Author

Book Details


Titleశ్రీ కృష్ణాయణం
Writerడా.వెన్నెలకంటి ప్రకాశం
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN--
Book IdEBS016
Pages 72
Release Date21-Feb-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015