,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Upadhyulaku vijayasutralu"/> Upadhyulaku vijayasutralu
ఉపాధ్యాయులకు విజయసూత్రాలు

Upadhyulaku vijayasutralu

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.60

Price: రూ.50


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


తానుచూడని ప్రదేశం కూడా, కళ్లకు కట్టినట్లు విద్యార్థులకు చూపించగలిగే అద్భుత వ్యక్తి ఉపాధ్యాయుడు” అన్నాడు ఒక మేధావి. ఆ మేధావి మాత్రమే కాదు, మీరూ, నేను అంగీకరించాల్సిన వాస్తవం అది.

About This Book


ప్రపంచంలో క్రీస్తు పూర్వమే మనకు విద్యాలయాలే కాదు, విశ్వవిద్యాలయాలున్నా వాటిల్లో చదువుకోవటానికి దాదాపు అరవై దేశాల నుంచి విద్యార్థులు వచ్చేవారని మన పిల్లలకు తెలియకపోవచ్చు. తక్షశిల, నలందా విశ్వవిద్యాలయాల్లోని అమూల్యగ్రంథాలు ఎందరో విదేశీ దండయాత్రలు చేసి తస్కరించారని అసలే తెలియదు. ఇది చారిత్రిక సత్యం.

Books By This Author

Book Details


Titleఉపాధ్యాయులకు విజయసూత్రాలు
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 99
ISBN978-93-88492-68-3
Book IdEBT001
Pages 110
Release Date01-Jan-2020

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015