,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Pattabhi ramabanam"/> Pattabhi ramabanam
పట్టాభిరామబాణం

Pattabhi ramabanam

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt,Ltd.


-

About This Book


ఈ ప్రపంచాన్ని చూడాలంటే మీ కళ్ళతో కాదు, మీ యాటిట్యూడ్‌తో చూడాలి. మీ యాటిట్యూడ్ ఒక అద్దాల కిటికీలాంటిది. అది శుభ్రంగా ఉండాలి. కాని ‘బంధుమిత్రుల విమర్శలనే దుమ్ముతో, వైఫల్యాలు అనే ధూళితో, పిరికితనం, భయం అనే మరకలతో అద్దం మసకబారిపోయింది’. ఈ పుస్తకం ఆ దుమ్ము ధూళిని శుభ్రపరిచే క్లీనర్ లాంటిది. ఈ పుస్తకం ఒకే రోజు అంతా నవల లాగ చదివేయకండి. రోజూ అరగంటసేపు చదివి, మీ స్వంతంగా నోట్సు తయారు చేసుకోండి.

Books By This Author

Book Details


Titleపట్టాభిరామబాణం
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 99
ISBN978-93-88492-14-0
Book IdEBS001
Pages 192
Release Date01-Jan-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015